Faaliyetler

Nesli tehlike altında olan Cladocora caespitosa mercan kolonilerinin korunması

BOZTID kuruluş amaçlarında, Bozcaada’nın doğal ve kültürel değerlerinin koruması ve gelecek kuşaklara aktarılması yer almaktadır.

Ada denizel doğası, son yıllarda bazı araştırmalarda ilgi odağı halinde gelmiştir. Önceki yıllarda Tuzburnu-İncirliada bölgesinde yapılan proje çalışmalarında (TÜBİTAK, Özalp 2016), nesli tehlike altında olan Cladocora caespitosa mercan kolonilerinin banket resifleri keşfedilmiş ve bu önemli deniz doğa alanı yayınlarda bilim insanlarına paylaşılmıştır. Ülkemizin kuzey Ege Denizi adalar bölgesi dahilinde (Bozcaada, Gökçeada, Karayel-Mavriya Adaları), tek lokasyonda sahip olduğu Bozcaada Mercan Resifleri, birçok omurgasız deniz canlısına barınma, beslenme ve üreme alanı oluşturması ve türün kırmızı listede korunan hassas deniz canlılarından biri olması nedeniyle kritik olarak önem taşımaktadır.

BOZTID kurulduğundan bu yana, adanın doğal alanlarının sürdürülebilirliğine önem vermektedir. Bu kapsamda Bozcaada Tuzburnu’nda dağılım gösteren bu nadide mercan resifinin çocuklarımıza miras kalabilmesi için koruma altına alınması gerekmektedir. Bilimin ışığında ortaya çıkacak olan yeni veriler, bu konuda bizlere yol gösterici olacak ve dernek yönetimi, Önemli Deniz Doğa Alanı karakteri gösteren bölgelerimizin de Bozcaada’da tanıtımı ve korunmasında öncü rol alacaktır.